Ziekte van Parkinson

 

De meest voorkomende voedingsvragen bij Parkinson gaan over: de eiwitinname t.o.v. de medicatie; voeding bij obstipatie; gewichtsverlies en/of ondervoeding; overgewicht en slikklachten.
 

Sandra is aangesloten bij het ParkinsonNet. Om haar kennis op peil te houden neemt zij ieder jaar deel aan multidisciplinair en monodisciplinair overleg. Zij werkt samen met diverse andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en parkinsonverpleegkundigen.