Dieet bij ziekte en gezondheid.

De diëtist is bij uitstek de deskundige om je te helpen op het gebied van preventie en ziekte. Ze zorgt ervoor dat de behandeling beter aanslaat en dat je je beter voelt.

De diëtist werkt nauw samen met de arts. De voeding is een aanvullende therapie gericht op uw behandeling én persoonlijke voorkeuren. 

Voeding heeft bij veel ziektebeelden een duidelijke invloed. In het menu zie je een aantal van deze ziektebeelden, waarbij de diëtist je kan begeleiden. 

De diëtist is opgeleid om u op alle gebieden te adviseren. Soms is echter een extra deskundigheid gewenst. Binnen onze praktijk is dat:

Linda: MS

Annemarieke: kinderdiëtetiek

Sandra: Oncologie, zv Parkinson, sport, geriatrie


Dieetwijzer