Voor professioneel dieetadvies en coaching
 Bel of App  06  140  47  609 

Dieet bij ziekte en gezondheid.

De diëtist is bij uitstek de deskundige om u te helpen op het gebied van preventie en ziekte. Ze zorgt ervoor dat de behandeling beter aanslaat en dat u zich beter voelt.

De diëtist werkt nauw samen met de arts. De voeding is een aanvullende therapie gericht op uw behandeling én persoonlijke voorkeuren. 

Voeding heeft bij veel ziektebeelden een duidelijke invloed. In het linkermenu ziet u een aantal van deze ziektebeelden, waarbij de diëtist u kan begeleiden. Om onze deskundigheid hiervoor op peil te houden, volgen wij met regelmaat nascholing, intervisie en multidisciplinaire overleg.