Voor professioneel dieetadvies en begeleiding

 Bel  06  140  47  609 

Parkinson

De meest voorkomende voedingsvragen bij Parkinson gaan over: de eiwitinname t.o.v. de medicatie; voeding bij obstipatie; gewichtsverlies en/of ondervoeding; overgewicht.

Sandra is aangesloten bij het ParkinsonNet. Om haar kennis op peil te houden neemt zij ieder jaar deel aan multidisciplinair en monodisciplinair overleg. Wij werkt samen met diverse andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.